Nieuwe normering houtkloofmachines (2018)

Nieuwe normering houtkloofmachines (2018)

De nieuwe Europese Internationale normering voor houtkloofmachines is vast gelegd in de DIN EN 609-1:2017 norm. Deze norm is van kracht voor houtkloofmachines geproduceerd na 1 juli 2018. Met deze nieuwe norm wordt geprobeerd de veiligheidsstandaard te verhogen.

Wijzigingen liggende (horizontale) houtklover 

• Het splijtgebied moet volledig bedekt zijn.
• Bedieningselementen (schakelaar en hendel) moet op voorgeschreven hoogte geplaatst zijn.
• Bedieningselementen moeten afgedekt zijn.
• Aanwezigheid van opslagruimte voor gekloofd hout.
• Een splijtkruis is toegestaan voor liggende houtklovers.

Wijzigingen staande (verticale) houtklover (kort hout) 

• Maximale drukkracht: 8 ton.
• Maximaal te kloven houtlengte: 50 cm. 
• Werktafel kan niet meer verlaagd worden. 
• Splijtkruis (klooft in 4 delen) niet meer beschikbaar. 
• Aanwezigheid opslagruimte voor gespleten hout. 
• Extra hoge veiligheidsbeugels op bedieningsarmen. 
• Minimale kracht bedieningsarmen: 100 N.

Wijzigingen staande (verticale) houtklover (lang hout)

• Bedieningsarmen zitten aan de voorkant en werken beide richtingen
• De kiepbeugel is bevestigd met een ketting aan het splijtmes.
• Geen automatische terugloop.
• Splijtkruis (klooft in 4 delen) niet meer beschikbaar.
• Vergrendelbare veiligheidsbeugels vanaf 8 ton drukkracht.
• Flexibele houtfixatie middels ketting en veer.