Veiligheid houtklover

De nieuwe Europese Internationale veiligheidsnormering voor houtkloofmachines is vast gelegd in de DIN EN 609-1:2017 norm. Deze norm is van kracht voor houtkloofmachines die na 1 juli 2018 in de handel gebracht zijn. Met deze nieuwe norm wordt geprobeerd de veiligheidsstandaard te verhogen. Onderstaand de meest belangrijke punten en wijzigingen ten opzichte van de oude norm.

Liggende (horizontale) houtklover 

- Het splijtgebied moet volledig bedekt zijn.
- Bedieningselementen (schakelaar en hendel) moet op voorgeschreven hoogte geplaatst zijn.
- Bedieningselementen moeten afgedekt zijn.
- Aanwezigheid van opslagruimte voor gekloofd hout.
- Een splijtkruis is toegestaan voor liggende houtklovers.

Staande (verticale) houtklover (kort hout) 

- Maximaal te kloven houtlengte: 50 cm.
- Maximale drukkracht: 8 ton.
- Werktafel kan niet meer verlaagd worden.
- Splijtkruis (klooft in 4 delen) niet meer beschikbaar.
- Aanwezigheid opslagruimte voor gespleten hout.
- Extra hoge veiligheidsbeugels op bedieningsarmen.
- Minimale kracht bedieningsarmen: 100 N.

Staande (verticale) houtklover (lang hout) 

- Bedieningsarmen zitten aan de voorkant en werken in beide richtingen.
- De kiepbeugel is bevestigd met een ketting aan het splijtmes.
- Geen automatische terugloop.
- Splijtkruis (klooft in 4 delen) niet meer beschikbaar.
- Vergrendelbare veiligheidsbeugels vanaf 8 ton drukkracht.
- Flexibele houtfixatie middels ketting en veer.

Uiteraard voldoen al onze houtkloofmachines aan de Europese richtlijnen. Bekijk hier het assortiment.